Politica de confidentialitate

Domeniul de aplicare a acestei politici
DespreAuto.ro ne-am angajat sa respectam  si sa protejam toate informatiile private si confidentiale pe care le obtinem atunci cand negociem cu terte parti, inclusiv la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice (informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila).Aceasta politica de confidentialitate si prelucrare date personale („Politica”) va va ajuta sa intelegeti ce fel de informatii colectam in legatura cu utilizarea site-urile noastre, comunicarea cu terte parti sau alte forme de interactiune si de furnizare a serviciilor noastre si modul in care procesam aceste date si informatii.

Tipurile de date cu caracter personal pe care companiile DespreAuto.ro le-ar putea colecta includ detalii privind numele adresa ip cat si comporamentul pe site.

Utilizatorii si vizitatorii web trebuie sa citeasca cu atentie aceasta Politica inainte de a trimite orice informatii cu caracter personal si / sau cand completeaza  orice formular electronic postat pe site.

Utilizarea datelor cu caracter personal
GDPROnline.ro, se angajeaza sa respecte si sa protejeze toate informatiile private si confidentiale pe care le-ar obtine in relatia cu terte parti, incluzand si datele cu caracter personal, asa cum sunt definite de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor (Ro: RGPD, En: GDPR) al UE 2016/679 (“Regulamentul”).

Am putea colecta date cu caracter personal de la dumneavoastra prin utilizarea chestionarelor si a formularele de inregistrare, prin contact personal cu dvs, cand ne trimiteti mesaje e-mail cu detaliile dumneavoastra. Vom folosi datele dumneavoastra personale numai in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile si in cazul in care o astfel de utilizare este relevanta pentru interactiunea dintre dumneavoastra si DespreAuto.ro in scop profesional, de exemplu, pentru a va furniza oricare dintre serviciile convenite.

Pentru a proteja drepturile noastre si interesele legitime si in alte cazuri in care ne este permis sa facem acest lucru fara acordul dumneavoastra prealabil, sau in alt mod in care a fost furnizat consimtamantul dumneavoastra.
DespreAuto.ro nu va comercializa datele dumneavoastra personale.

Marketing
Putem folosi datele dvs. personale pentru a comunica cu dvs, de exemplu, pentru a furniza informatii cu privire la produsele sau serviciile pe care le folositi sau pentru a va contacta pentru sondaje privind satisfactia clientului.