Antreprenorul, liderul care călăuzește echipa

Leadershipul reprezintă abilitatea de a îi persuada pe ceilalți membrii ai echipei să se comporte într-o manieră echilibrată, în conformitate cu cultura organizațională, cu scopul de a îndeplini principalele obiective.  Leadershipul se centrează pe includerea membrilor echipei în activitățile desfășurate, pe pregătirea și motivarea acestora. Leadershipul depășește piramida organizațională, se axează pe toate tipurile de relații de la colaboratori la colegi, manageri, beneficiari.

            De-a lungul timpului au fost conturate trei tipologii de lideri: ,,artistul” este cel care îi inspiră pe ceilalți, are o imaginație bogată, își fundamentează acțiunile pe intuiție și încearcă să prevadă viziunea start-up-ului pe viitor. ,,Artizanul” este liderul care încearcă să observe cum se vor derula lucrurile pe termen scurt, adoptă cu stoicism o decizie, are o personalitate echilibrată, personalul are încredere în capacitățile, cunoștințele și abilitățile sale, pune mult accent pe latura afectivă. ,,Tehnocratul” este liderul care pune accent pe latura cognitivă, rațională, nu recurge la compromisuri și nu aderă la o soluție de  mijloc care să rezolve situația pe moment.

            Un bun lider trebuie să fie ingenios, energic și talentat deoarece acesta are un impact puternic asupra modalității de a opera și de a executa îndatoririle personalului în vederea funcționării optime și a obținerii unui parcurs ascendent al start-up-ului. Acesta își va instrui personalul, astfel încât, să își îndeplinească atribuțiile într-o manieră eficientă și îl va stimula să își exprime în public propriile opinii și să le justifice cu argumente relevante, clare, concise și coerente. Se va consulta cu echipa sa ori de câte ori survine vreo problemă, o va asculta și o va informa cu privire la decursul acesteia. Se va comporta proactiv ori de câte ori apare o problemă și va utiliza cunoștințele pe care le deține și pe care le-a căpătat prin prisma cursurilor de formare în afaceri pentru a o soluționa problema, fără repercusiuni majore. Acesta își va sprijini echipa, va încerca să gestioneze cu calm orice conflict apărut, să recunoască și să rsplătească eforturile angajaților. Liderii transmit și insuflă valori și idei ce reies din procesul de formare în afaceri, de învățare continuă, din propria experiență, prezentate într-o modalitate interactivă pentru a capta atenția resurselor umane și a le transforma în piese cheie din marele puzzle – organizația. Se poate menționa faptul că liderii dețin abilitatea de a empatiza cu cei din jur, ceea ce îi conferă încredere din partea angajaților.

            Liderii acționează pe baza unei puteri informale, pasiunea pentru un domeniu este motorul care le oferă energie. Comunicarea este directă, explicită și mai puțin formală, ritualizată și mediată de contracte, documentele reprezintă doar un acord de principiu care demonstrează voința părților de a lucra împreună, deciziile se iau prin consens și se practică delegarea, este un cadru informal, dinamic și fluid. Aceștia își centrează atenția pe acțiunile desfășurate pe termen lung, care să contribuie la buna derulare a business-ului pe piață o perioadă îndelungată.            

            Un lider iscusit este adeptul inovației, al schimbării, adoptă schimbarea ca pe un proces normal, imperios dezvoltării corporației, sunt deschiși la schimbare și reînnoire; își actualizează constant punctele de vedere pentru a fi în contact direct, în trend cu piața și pentru a asigura veniturile companiei. Aceștia acceptă situațiile de risc, își recunosc erorile și încearcă să descopere care le sunt punctele slabe pentru a fi capabili să le corecteze. Liderii sunt orientați spre persoane, acordă atenție calității vieții salariaților și există mai multă toleranță față de erori; își îndreaptă atenția spre motivația intrinsecă, pe aspectele ce țin de necesitățile personale, spirituale, ei caută să simtă entuziasm consecutiv îndeplinirii sarcinilor la locul de muncă.

Citeste si alte lucruri despre Antreprenori cat si despre top firme hosting

            Una dintre caracteristicile esențiale ale unui lider de succes este capacitatea acestuia de a îi influența pe ceilalți membri ai organizației, fapt care poate lua naștere în urma prelegerilor de formare în afaceri pe care acesta le-a urmat. Acesta își informează constant echipa prezentându-le fapte din trecut care l-au format ca lider și care i-au oferit cadrul necesar pentru rezolvarea unor momente de cumpănă organizațională, prezentări care descriu argumente raționale și emoționale, astfel încât să implice auditoriul la reflexie și conversație. El va urmări evoluția companiei, astfel încât, să se genereze o notorietate în rândul publicului-țintă, să se creeze încredere din partea target-ului, să crească nivelul profitului, organizația să se extindă, dar și durabilitatea acesteia, compania să reziste o perioadă îndelungată pe piață și să aibă parte de cât mai puține incidente și situații de criză.